Danh mục sản phẩm

Lọc theo:
Server
Nhãn hiệu
CPU
Ram
Sắp xếp theo giá
  • Thấp tới cao
  • Cao tới thấp

MCCB01

1.600.000 đ
x 24 Tháng
1.950.000đ x 3 tháng
1.850.000đ x 6 tháng
1.750.000đ x 12 tháng
1.600.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 1 x E5-2670 - 8 Cores
ram RAM: 1 x 16GB
ssd SSD: 1 x 400GB SSD Enterprise
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCCB02

1.800.000 đ
x 24 Tháng
2.200.000đ x 3 tháng
2.050.000đ x 6 tháng
1.950.000đ x 12 tháng
1.800.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2 x E5-2670 - 16 Cores
ram RAM: 2 x 16GB RAM
ssd SSD: 2 x 400GB SSD Enterprise
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCCB03

2.150.000 đ
x 24 Tháng
2.850.000đ x 3 tháng
2.600.000đ x 6 tháng
2.400.000đ x 12 tháng
2.150.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2 x E5-2670 - 16 Cores
ram RAM: 4 x 16GB
ssd SSD: 2 x 960GB SSD Enterprise
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCWEB01

2.560.000 đ
x 24 Tháng
3.600.000đ x 3 tháng
3.340.000đ x 6 tháng
3.140.000đ x 12 tháng
2.560.000đ x 24 tháng
servers Dell R630 / HPDL360 G9
cpu CPU: E5-2678v3 2.50GHz - 12 cores
ram RAM: 48 GB RAM ECC
ssd SSD : 2 x 960GB SSD Enterprise
hdd HDD: 2*600GB SAS
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCWEB02

2.480.000 đ
x 24 Tháng
3.400.000đ x 3 tháng
3.150.000đ x 6 tháng
2.950.000đ x 12 tháng
2.480.000đ x 24 tháng
servers Dell R630 / HPDL360 G9
cpu CPU: E5-2680v4 2.4Ghz - 14 cores
ram RAM: 64 GB RAM ECC
ssd SSD: 2 x 400GB SSD Enterprise
hdd HDD: 2*600GB SAS
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCWEB03

3.200.000 đ
x 24 Tháng
3.900.000đ x 3 tháng
3.650.000đ x 6 tháng
3.400.000đ x 12 tháng
3.200.000đ x 24 tháng
servers Dell R630 / HPDL360 G9
cpu CPU: 2*E5-2680v4 2.4Ghz - 28 cores
ram RAM: 96 GB RAM ECC
ssd SSD: 2 x 960GB SSD Enterprise
hdd HDD: 2*600GB SAS
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCET01

1.600.000 đ
x 24 tháng
1.950.000đ x 03 tháng
1.850.000đ x 06 tháng
1.750.000đ x 12 tháng
1.600.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2xE5-2670 - 16 cores
ram Ram: 1 x 16GB
hdd HDD: 2 x 600Gb SAS 2,5
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCET02

2.000.000 đ
x 24 tháng
2.650.000đ x 03 tháng
2.400.000đ x 06 tháng
2.200.000đ x 12 tháng
2.000.000đ x 24 tháng
servers Dell R720
cpu CPU: 2xE5-2670 - 16 cores
ram Ram : 2x 16GB
hdd HDD: 2 x 900Gb SAS 3,5
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCET03

3.500.000 đ
x 24 tháng
4.350.000đ x 03 tháng
4.100.000đ x 06 tháng
3.700.000đ x 12 tháng
3.500.000đ x 24 tháng
servers Dell R730
cpu CPU: E5 2620v3 - 6 cores
ram Ram: 32GB
hdd HDD: 2 x 4TB SAS 3,5
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MMO01

1.700.000 đ
x 24 tháng
2.100.000đ x 03 tháng
1.990.000đ x 06 tháng
1.850.000đ x 12 tháng
1.700.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2x E5-2670 - 16 cores
ram Ram: 32GB
ssd SSD: 1 x 400GB SSD Enterprise
icon ip IPv6 (1 dải /64 độc lập): 1 dải
so may ao hieu dung Số máy ảo hiệu dụng: 10
bandwidth Băng thông: 100Mbs/10Mbps

MMO02

1.950.000 đ
x 24 tháng
2.500.000đ x 03 tháng
2.350.000đ x 06 tháng
2.100.000đ x 12 tháng
1.950.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2 x E5-2670 - 16 cores
ram Ram: 64GB
ssd SSD: 2 x 400GB SSD Enterprise
icon ip IPv6 (1 dải /64 độc lập): 1 dải
so may ao hieu dung Số máy ảo hiệu dụng: 25
bandwidth Băng thông: 100Mbs/10Mbps

MMO03

2.150.000 đ
x 24 tháng
2.850.000đ x 03 tháng
2.600.000đ x 06 tháng
2.400.000đ x 12 tháng
2.150.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2 x E5-2690V2 - 20 cores
ram Ram: 96GB
ssd SSD: 2 x 960GB SSD Enterprise
icon ip IPv6 (1 dải /64 độc lập): 1 dải
so may ao hieu dung Số máy ảo hiệu dụng: 40
bandwidth Băng thông: 100Mbs/10Mbps

MCCN01

2.000.000 đ
x 24 Tháng
2.800.000đ x 3 tháng
2.500.000đ x 6 tháng
2.200.000đ x 12 tháng
2.000.000đ x 24 tháng
servers HPE SERVER DL360 G9/ Dell R630
cpu CPU: 2 x E5-2620v4 2.1Ghz - 16 cores
ram RAM: 32GB DDR4
ssd SSD: 2 x 400GB SSD Enterprise
hdd HDD: 2 x 600GB SAS
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCCN02

2.150.000 đ
x 24 Tháng
3.000.000đ x 3 tháng
2.750.000đ x 6 tháng
2.400.000đ x 12 tháng
2.150.000đ x 24 tháng
servers HPE SERVER DL360 G9/ Dell R630
cpu CPU: 1xE5-2680v4 2.4Ghz - 14 cores
ram RAM: 32GB DDR4
ssd SSD: 2 x 400GB SSD Enterprise
hdd HDD: 2 x 600GB SAS
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps

MCCN03

3.200.000 đ
x 24 Tháng
4.000.000đ x 3 tháng
3.650.000đ x 6 tháng
3.400.000đ x 12 tháng
3.200.000đ x 24 tháng
servers HPE SERVER DL360 G10/ R640
cpu CPU: 1 x Intel Gold 6138 2.0Ghz - 20 cores
ram RAM: 64GB DDR4
ssd SSD: 2 x 960GB SSD Enterprise
hdd HDD: 2 x 600GB SAS
bandwidth Băng thông: 200Mbs/10Mbps