Bảng giá Máy chủ MMO

Lọc theo:
Server
Nhãn hiệu
CPU
Ram
Sắp xếp theo giá
  • Thấp tới cao
  • Cao tới thấp

MMO01

1.700.000 đ
x 24 tháng
2.100.000đ x 03 tháng
1.990.000đ x 06 tháng
1.850.000đ x 12 tháng
1.700.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2x E5-2670 - 16 cores
ram Ram: 32GB
ssd SSD: 1 x 400GB SSD Enterprise
icon ip IPv6 (1 dải /64 độc lập): 1 dải
so may ao hieu dung Số máy ảo hiệu dụng: 10
bandwidth Băng thông: 100Mbs/10Mbps

MMO02

1.950.000 đ
x 24 tháng
2.500.000đ x 03 tháng
2.350.000đ x 06 tháng
2.100.000đ x 12 tháng
1.950.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2 x E5-2670 - 16 cores
ram Ram: 64GB
ssd SSD: 2 x 400GB SSD Enterprise
icon ip IPv6 (1 dải /64 độc lập): 1 dải
so may ao hieu dung Số máy ảo hiệu dụng: 25
bandwidth Băng thông: 100Mbs/10Mbps

MMO03

2.150.000 đ
x 24 tháng
2.850.000đ x 03 tháng
2.600.000đ x 06 tháng
2.400.000đ x 12 tháng
2.150.000đ x 24 tháng
servers Dell R620 / HPDL360 G8
cpu CPU: 2 x E5-2690V2 - 20 cores
ram Ram: 96GB
ssd SSD: 2 x 960GB SSD Enterprise
icon ip IPv6 (1 dải /64 độc lập): 1 dải
so may ao hieu dung Số máy ảo hiệu dụng: 40
bandwidth Băng thông: 100Mbs/10Mbps